Náš cieľ

Rozvoj výskumu a inovácií v oblasti batérií, superkapacitorov a vodíkových technológií na Slovensku

Tím laboratória BatteryLab je zoskupenie vedcov a študentov na FEI STU, ktorí pôsobia v oblasti výskumu a vývoja inovatívnych technológií pre uskladnenie a premenu energie. Sústreďujú sa i) na vývoj a diagnostiku batérií, ako aj návrh algoritmov a systémov ich riadenia, ii) prípravu a charakterizáciu inovatívnych superkapacitorov na báze nových materiálov a iii) výskum a prípravu progresívnych generátorov zeleného vodíka s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Naším cieľom je zvyšovanie znalostnej základne a vývoj nových inovatívnych riešení v daných oblastiach, ktorý umožní udržateľný rozvoj špičkových priemyselných technológií a odvetví na Slovensku.