Príprava MIS foto-elektrolyzérov s Pt-RuO2 katalytickým hradlom

V rámci nášho výskumu generátorov vodíka fungujúcich na princípe rozkladu vody a štruktúr absorbujúcich slnečné žiarenie sme v spolupráci s SAV úspešne vyvinuli MIS štruktúru s Pt-RuO2 katalytickým hradlom. Vďaka tenkej vrstve Pt bolo možné na danej štruktúre zvýšiť foto-napätie na hodnotu prevyšujúcu 0,5V.

Príprava IMIS foto-elektrolyzérov s TiO2-RuO2 katalytickým hradlom

V rámci spolupráce so SAV sme pripravili fotocitlivý elektrolýzer na báze IMIS štruktúry, katalytickej vrstvy RuO2 a ochrannej vrstvy TiO2. Podarilo sa nám potvrdiť vysokú katalytickú aktivitu RuO2 vrstvy, a to aj v spojení s TiO2 vrstvou. Cieľom výskumu je ďalšie zvyšovanie stability pripravených štruktúr pre praktické využitie pre generovanie vodíka a kyslíka prostredníctvom rozkladu vody a slnečného žiarenia.