Príprava MoS2 a WS2 superkapacitorových elektród s kapacitou 400 mF/cm2

Technológiou „Doctor Blade“ sa nám podarilo pripraviť superkapacitorové elektródy založené na báze tenkých vrstiev disulfidov MoS2 a WS2 . Superkapacitorové elektródy v tzv. „half-cell“ konfigurácii dosahovali kapacitu 400 mF/cm2 pri 10 mV/s. Pozorované vynikajúce elektrochemické vlastnosti týchto elektród založených na disulfidoch MoS2 a WS2 ukazujú ich obrovský potenciál v aplikáciách pre uskladnenie energie.

Zavedenie syntézy disulfidov MoS2 a WS2 metódou termálnej dekompozície

Termálna dekompozícia je skvelým zdrojom vysoko kvalitných MoS2 a WS2 s možnosťou prípravy veľkého množstva materiálu. Touto relatívne jednoduchou a lacnou technológiou sa nám podarilo pripraviť disulfidy z prekurzorov (NH4)2MoS4 a (NH4)2WS4 pri teplotách 200, 400, 540 a 800 °C s využitím pre elektródy na výrobu vodíka a uskladnenie energie.

Zavedenie reprodukovateľnej technológie prípravy superkapacitora 

V rámci tímu BatteryLab sme dosiahli reprodukovateľnú prípravu superkapacitorových elektród. Technológia je založená na nanášaní aktívnych materiálov na kovové substráty metódou „Doktor Blade“. Konštantná plocha všetkých charakterizovaných elektród bola zaistená kruhovým lisom s priemerom 14 mm, ktorý je vhodný pri použití do gombíkového puzdra CR2032. Vďaka optimalizácii prípravy samotných aktívnych materiálov, optimalizácii technológie nanášania a teplotného spracovania je dosiahnutá reprodukovateľnosť štruktúr +- 10%.