Identifikácia degradácie Li-ion batérie pomocou ICA analýzy

Použitím inkrementálnej kapacitnej analýzy sme boli schopní rozlíšiť jednotlivé degradačné módy v Li-ion batériách, a taktiež pozorovať intenzitu, akou sa jednotlivé módy manifestujú počas života batérie. Následne sme skúmali príčiny týchto degradácií, akými sú napr. strata aktívneho lítia, či degradácia anódy a katódy.

Zavedenie EIS pre štúdium degradácie Li-ion batérie

Elektrochemická impedančná spektroskopia je metóda, ktorú používame na pozorovanie zmien v tele batérie. Pre túto metódu nachádzame bohaté uplatnenie, či už pri vývoji nových batérií, alebo pri diagnostike dnes používaných článkov, kde nám umožňuje vytvárať predpovede budúcej kondície batérie, na základe čoho je možné upravovať protokoly batériových systémov.

Simulácia ICA pre identifikáciu mechanizmov degradácie Li-ion batérie

Pomocou programu MATLAB sme úspešne demonštrovali význam simulácií, ktoré nám približujú spôsob, akým budú degradovať jednotlivé časti batérie počas jej používania. Takéto simulácie vhodne dopĺňajú inkrementálnu kapacitnú analýzu, pričom vďaka takémuto spojeniu môžeme nadobudnúť ešte presnejší pohľad na kondíciu batérie a jej jednotlivých častí.